Pasiruošę ledo pajudėjimui


Ramybės Dievas [...] tepadaro jus tinkamus viskam, kas gera, idant vykdytumėte jo valią; tenuveikia mumyse, kas jo akims patinka per Jėzų Kristų. Hebrajams 13,20-21

 


Kai buvau mažas, pasirodė naujas išradimas – radijas. Visi namiškiai susirinkdavo aplink radijo imtuvą, ir vienas kuris nors pradėdavo sukioti rankenėlę, norėdamas pagauti reikiamą dažnį – t. y. užmegzti kontaktą su siųstuvu. Dažniausiai iš pradžių girdėdavosi tik keisti traškesiai ir cypimas. Tačiau mes žinojome, kad kažkur toli yra mums nematomas siųstuvas, ir jei mums pavyktų nustatyti reikiamą dažnį, išgirstume aiškius garsus ir balsus. Po ilgo ir kruopštaus dažnių gaudymo kambarį staiga užliedavo iš imtuvo sklindantys garsai, o mūsų veiduose nušvisdavo šypsenos. Pagaliau pagavome dažnį!

Dievo žmogui duotame apreiškime galime atrasti naują gyvenimą, naują gyvensenos matmenį. Bet pirmiau mes turime susiderinti su Dievu ir „pagauti reikiamą dažnį“. Egzistuoja aukštesni gyvenimo lygmenys, kurių mes dar nesame pasiekę. Yra tokia ramybė, pasitenkinimas ir džiaugsmas, kokio mes dar nepatyrėme. Dievas veržiasi prie mūsų. Dangūs šaukia. Dievas kalba! Žmogau, įsiklausyk.


Dienos malda

Viešpatie, padėk man „pagauti“ Tavosios valios „dažnį“. Aš noriu patirti visa, ką esi man numatęs.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Pasiruošę ledo pajudėjimui

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.