Pasiruošę ledo pajudėjimui


Ramybės Dievas [...] tepadaro jus tinkamus viskam, kas gera, idant vykdytumėte jo valią; tenuveikia mumyse, kas jo akims patinka per Jėzų Kristų. Hebrajams 13,20-21

Kai buvau mažas, pasirodė naujas išradimas – radijas. Visi namiškiai susirinkdavo aplink radijo imtuvą, ir vienas kuris nors pradėdavo suki...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie, padėk man „pagauti“ Tavosios valios „dažnį“. Aš noriu patirti visa, ką esi man numatęs.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Pasiruošę ledo pajudėjimui

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.