Pasitenkinimo paslaptis


[...] (meldžiu, kad pažintumėte), kokia nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. Ja jis prižadino Kristų iš numirusių. Efeziečiams 1,19-20

 


Jėzus savo mokinius perspėjo, kad pasaulis jų neapkęs, kad jie bus tarsi avys tarp vilkų: juos suiminės, plaks, išstatys priešais valdytojus ir karalius. Tikinčiuosius persekios net jų artimieji! Taip, kaip pasaulis neapkentė ir persekiojo Kristų, lygiai taip pat jis elgsis ir su Jo tarnais. Tūkstančiai krikščionių jau yra patyrę išmėginimuose atrandamą pasitenkinimą ir džiaugsmą. Vieni laimingiausių krikščionių, kuriuos pažįstu, yra žmonės, kurie visą gyvenimą vargo ir patyrė kančias. Jie galėjo laisviausiai dūsauti ir skųstis, kad jiems neprieinamos tam tikros privilegijos ir malonumai, kurių sulaukia kiti, tačiau išmoko išlikti dėkingi ir žymiai labiau džiaugtis nei tie, kurie yra klestintys, galingi ir stiprūs.
Visais amžiais krikščionys išmokdavo atrasti džiaugsmą išbandymo valandą. Tokiomis aplinkybėmis, kurios daugumą pargriauna ant menčių, tikintieji netgi išmoko pakilti virš jų tiek, kad tos aplinkybės pasitarnautų Kristaus šlovei ir garbei.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, neleisk mums pamiršti, kad turėtume nuolatos džiaugtis Tavimi. Padėk mums pakilti virš susiklosčiusių aplinkybių, kad ir kokios jos mums atrodytų beviltiškos. Leisk regėti Tave kaip mūsų viltį ir džiaugsmą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Pasitenkinimo paslaptis

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.