Pasitenkinimo paslaptis


[...] (meldžiu, kad pažintumėte), kokia nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. Ja jis prižadino Kristų iš numirusių. Efeziečiams 1,19-20

Jėzus savo mokinius perspėjo, kad pasaulis jų neapkęs, kad jie bus tarsi avys tarp vilkų: juos suiminės, plaks, išstatys priešais valdytoju...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, neleisk mums pamiršti, kad turėtume nuolatos džiaugtis Tavimi. Padėk mums pakilti virš susiklosčiusių aplinkybių, kad ir kokios jos mums atrodytų beviltiškos. Leisk regėti Tave kaip mūsų viltį ir džiaugsmą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Pasitenkinimo paslaptis

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.