Pergalė prieš mirtį


Kurgi, mirtie tavasis geluonis? 1 Korintiečiams 15,55

 


Mirtis – vienas demokratiškiausių žmogaus patiriamų dalykų, nes jos paragaus visi. Dažnai galvojame tik apie tai, kaip ji ištinka kitus. Mums nepatinka mintis apie tai, kad pasensime ir numirsime. Biblija moko, kad mirtis yra tiek žmogaus, tiek Dievo priešė. Dar Šv. Raštas moko, kad šita priešė galiausiai bus sunaikinta amžiams – tiesą sakant, pergalė prieš mirtį jau iškovota. Mirtis buvo įveikta ant Kristaus Kryžiaus ir po Jo prisikėlimo. Mirtis krikščioniui suteikia amžiną laisvę nuo blogio. Dar tai reiškia, kad tikintysis bus toks, kaip Jėzus. Mes visi būsime kaip Kristus meilėje. Šiame pasaulyje mus saisto savanaudiškumas. Bet vieną gražią dieną Kristuje mes pasižymėsime tobula meile. Tai bent šlovingas bus metas, kai visi būsime danguje!


Dienos malda

Jėzau, Tavo iškovota pergalė prieš mirtį paguodžia mane ir pripildo širdį vilties.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Pergalė prieš mirtį

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.