Piktas pasaulis


Iš aukštybių kilusi išmintis pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, maloninga, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, nešališka, nuoširdi. Jokūbo 3,17

 


Pasaulis sparčiai ritasi žemyn. Praktinė krikščionybė traukiasi, o smurto ir prievartos daugėja. Kaimynai nesutaria. Peštynės ir visokios muštynės mokyklose bei gaujų karai kelia vis daugiau grėsmės miestų gyventojams. Šeimos riejasi. Santuokos yra. Aukšti pareigūnai ir valdžios atstovai svaidosi riebiais keiksmažodžiais ir elgiasi taip, kaip nedera jų rangui. Kodėl žmonės darosi tokie laukiniai? Kodėl taip aukštyn kojom verčiasi visuomeninis gyvenimas? Galbūt todėl, kad mes pamiršome Jėzaus žodžius: „Palaiminti romieji; jie paveldės žemę“? Esu matęs, kaip kieti, šiurkštūs vyrukai atsiverčia į tikėjimą Kristumi, priima jį kaip savo Gelbėtoją ir tampa švelnūs, kantrūs, gailestingi, mandagūs.


Dienos malda

Viešpatie, meldžiu tavo gailestingumo ir meilės. Naudok mane šiame piktame pasaulyje ir nešk per mane taiką bei ramybę ten, kur kyla nesutarimai.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Piktas pasaulis

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.