Pirmasis misionierius


Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais. Mato 4,19

 


Pats pirmasis misionierius – Jėzus! Jis nerymojo rankų sudėjęs ir pasyviai nelaukė, kol kas nors susidomės Jo mokymu ir galiausiai susipras pas Jį ateiti. Jėzus pats veržėsi pas ligonius, kenčiančius, liūdinčius, nešdamas džiaugsmo, išgydymo ir išgelbėjimo žinią. Net ir būdamas vaikas, Jis ėjo į šventyklą, kur mokė daktarus bei įstatymo žinovus, gerai pasikausčiusius senųjų tradicijų srityje. Jėzus rado laiko nukeliauti į pajūrį ir įsilieti į pačių paprasčiausių, sunkiai triūsiančių žmonių gyvenimą, sakydamas jiems: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais.“ Kad ir kur eidavo, Jėzus visuomet „keldavo bangas“: Jis išjudindavo ir keisdavo žmones. Galiausiai neapsikentę jie prikalė Jį prie kryžiaus – daugiausiai už tai, kad Jis per daug kiršino jų savanaudišką prigimtį ir griovė jų saugų, vargais negalais susikurtą gyvenimėlį. Jėzus ne tik pats buvo misionierius, misionieriais Jis ragino būti ir savo sekėjus!


Dienos malda

Kad ir kur eičiau, visur plyti Tavo misijų laukai, Viešpatie. Padėk man tai geriau suvokti ir įsisavinti, kad kitiems sugebėčiau perteikti džiugią Tavo žinią.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Pirmasis misionierius

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.