Prasmės ir tikslo ieškojimai


[...] raginu jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Romiečiams 12,1

Knygoje „Ilgesio amžius“ (angl. „The Age of Longing“) skaitome apie vieną amerikietę, kuri Paryžiuje ištekėjo už radikalių pažiūrų revoliuc...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Perkratau savo atsidavimą Tau, Jėzau, mano Viešpatie ir Gelbėtojau, ir man gėda – Tu dėl manęs paaukojai viską. Padėk man išlikti karštai atsidavusiu Tau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Prasmės ir tikslo ieškojimai

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.