Mūsų liudijimas - 1 dalis

Temos:

Kiekvienas tikintysis įpareigotas dalytis Kristaus Evangelija. Evangelijos pagal Matą 28-o skyriaus 19-oje eilutėje parašyta, kad Jėzus aiškiai paliepė: „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“. Dauguma tikinčiųjų, nors ir nori atsiduoti Viešpačiui ir paklusti Jo paliepimams, vis tik dvejoja pasakoti kitiems apie Kristų.

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad mūsų liudijimas pranoksta mūsų žodžius. Tiesą sakant, visi kasdien liudijame Dievo galybę. Likite su mumis ir sužinosite, kaip mūsų veiksmai ir požiūriai veikia MŪSŲ LIUDIJIMĄ.


Rašto vietos: Apaštalų darbai 8, 4-39;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

(Jeigu klausėtės laidos - labai prašome parašyti savo atsiliepimą apie ją. Ačiū!)