Regėjimas akliesiems


Viena žinau: buvau aklas, o dabar regiu. Jono 9,25

Iš visos širdies stengiuosi paaiškinti, koks džiaugsmas yra sekti paskui Kristų: tas jaudulys, tas virpulys iš laimės, tas linksmumas... Aš...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, aš dėkoju tau už Tavo galią atverti dvasines akis kiekvienam, kuris tik pasitiki Tavimi.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Regėjimas akliesiems

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.