Sandora su akimis


[...] išsilaikyk tyras. 1 Timotiejui 5,22

 


Kažkas yra pasakęs: „Pirmo žvilgsnio gal ir neišvengsi, bet antras – jau nuodėmė.“ Jėzus tvirtino, kad žmogus amoralumui gali pasiduoti žvilgsniu, per akis. Akių geismą Biblija mini kitų sunkių nuodėmių sąraše. Atidžiai paklausykite: „[...] nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio“ (1 Jn 2,16). Petras kalba apie „akis, kupinas svetimavimo“ (žr. 2 Pt 2,14). Tad Jobo žodžiai visai nekelia nuostabos. O jisai sako: „Sudariau sandorą su savo akimis, kad gašliai nežvelgsiu į mergelę“ (Job 31,1). Jūsų akys žiūri tik į tai, į ką siela leidžia žiūrėti.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, padėk man išlaikyti akis nukreiptas į Tave. Noriu, kad mano širdis būtų tyra ir pilna meilės, o mintys – skaidrios.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Sandora su akimis

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.