Santuokos šventumas


Ak, kaip man reikia Tavo pagalbos, Dieve, savo namuose (šeimoje). Psalmynas 101, 2 (TLB)

 


Per jungtuvių ceremoniją, jau po įžadų davimo, dvasininkas iškilmingai paskelbia: „Ką tad Dievas sujungė, žmogus te neperskiria.“ Argi Dievas nėra trečioji šios sąjungos šalis? Argi į Jį nederėtų atsižvelgti toliau gyvenant santuokinį gyvenimą, šeimoje? Jei Dievas sujungia porą pačioje pradžioje, ar Jo Artumas toje sąjungoje neturėtų būti pripažįstamas ir vėliau? Šiandien daugelis santuokų šlubuoja vien todėl, kad Dievas paliktas kažkur užriby. Asmenybėms susiėjus buitinėje plotmėje turi būti kokia nors jas vienijanti jėga – o gyvasis Dievas ir yra tokia jėga!

Daugelis susituokusių žmonių mano, kad jei gyventų geresniame name, turėtų geresnį darbą ar gyventų geresniame rajone, tai ir jų šeimyninis gyvenimas būtų laimingesnis. Ne! Šeimyninio gyvenimo laimė priklauso nuo Dievo – tos trečiosios šalies, dalyvavusios sudarant santuokos kontraktą. Dievas turi teisėtą vietą šeimoje. Jei gyvensite taikoje su Dievu, tai ir patys tapsite tikrais taikdariais po savo stogu.


Dienos malda

Viešpatie, padėk man būti taikdariu santykiuose su artimaisiais. Padėk nenuleisti akių nuo Tavęs, Ramybės Kunigaikšti.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Santuokos šventumas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.