Serganti žmogaus siela


Sutvarkyk savo reikalus... 2 Karalių 20,1

 


Atmesdamas Dievo siūlomą išgelbėjimą, žmogus pasmerkia save žūčiai. Iš didelės savo meilės ir gailestingumo Viešpats siūlo žmogui išeitį – išganymo kelią, viltį ir šviesesnės ateities lūkestį. Tačiau žmogus, būdamas aklas, kvailas, užsispyręs, egoistiškas ir pamilęs nuodėmingus malonumus atsisako tokio paprasto Dievo metodo išvengti amžinų kančių. Jei, tarkim, žmogus susirgtų kokia sunkia liga, jis išsikviestų gydytoją. Gydytojas, savo ruožtu, išrašytų receptą. Bet jei žmogus, viską gerai apsvarstęs, nuspręstų nepaisyti gydytojo nurodymų ir atsisakytų nusipirkti vaistų pagal išrašytą receptą, tai po kelių dienų jį aplankęs gydytojas rastų ligonį dar prastesnės būklės. Ar tokiu atveju būtų galima kaltinti gydytoją? Ar jis būtų atsakingas dėl ligonio sveikatos pablogėjimo? Juk jis buvo išrašęs vaistų! O ligonis savo noru atsisakė juos gerti. Panašiai yra ir su Dievu, kuris siūlo vaistą sergančiai sielai išgydyti. Tas vaistas – asmeninis tikėjimas ir atsidavimas Jėzui Kristui, atgimimas iš aukšto. Jei sąmoningai atmetame Dievo siūlomą būdą, tuomet teks kentėti ir tokio pasirinkimo pasekmes. Dievo kaltinti už tai paprasčiausiai neturėsime teisės. Argi Jis kaltas dėl to, kad patys atsisakome vaisto?


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, sėdėdamas ir žvelgdamas į Jeruzalę, Tu verkei. Padėk man panašiai atjausti tuos, kurie nepriima Tavo siūlomo vaisto – tuos, kurie dar nėra atsivertę.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Serganti žmogaus siela

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.