Sielos reikalavimai


Tada Viešpats vedžios tave, pasotins tavo sielą sausros metus... Izaijo 58,11 (K. Burbulio vert.)

Siela reikalauja ne mažiau dėmesio, nei kūnas. Jai būtinai reikia bendravimo ir bendrystės su Dievu. Jai reikia garbinimo, ramybės ir apmąs...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Mano Viešpatie ir Atpirkėjau, meldžiu, pasotink mano sielą, nes tik Tu vienas teiki amžiną džiaugsmą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Sielos reikalavimai

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.