Sielos reikalavimai


Tada Viešpats vedžios tave, pasotins tavo sielą sausros metu... Izaijo 58,11 (K. Burbulio vert.)

 


Siela reikalauja ne mažiau dėmesio, nei kūnas. Jai būtinai reikia bendravimo ir bendrystės su Dievu. Jai reikia garbinimo, ramybės ir apmąstymų. Jei siela negauna peno ir nemankštinama, ji tampa silpna ir susitraukusi. Su laiku ji pasidaro nepasitenkinusi, sutrikusi, nerami. Dauguma žmonių, norėdami numalšinti sielos skausmą ir ilgesį, griebiasi butelio. Kiti ieško naujų pažinčių ir intymių santykių. Treti dar kaip nors kitaip stengiasi patenkinti sielos reikalavimus. Tačiau vidinį žmogų patenkinti gali tik Dievas – ir niekas daugiau! Siela yra sukurta Dievui ir dėl Dievo, todėl be Jo visuomet bus nerami ir slapčia kamuosis. Pirmas žingsnis link Dievo – savo dvasinio skurdo suvokimas. Vargšai dvasia nematuoja savo gyvenimo žemiškais turtais, kurie praeina. Tokie savo gyvenimą matuoja dvasinėmis kategorijomis, realijomis, kurios nepraeina. Išmintingas žmogus atvirai pripažins dvasinį savo skurdą ir nuolankiai iš širdies šauksis: „Dieve, pasigailėk manęs, nusidėjėlio!“


Dienos malda

Mano Viešpatie ir Atpirkėjau, meldžiu, pasotink mano sielą, nes tik Tu vienas teiki amžiną džiaugsmą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Sielos reikalavimai

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.