Sielos skurdas


Deja, mano tauta paika! Manęs jie nepažįsta! Jeremijo 4,22

 


Koks apgailėtinas žmogus, kurio reikmė tiesiog akis kitiems bado, bet pats jis to nepastebi. Ar prisimenate Samsoną? Stovėdamas Soreko slėnyje, filistinų didžiūnų apsuptas, jis „nežinojo, kad Viešpats buvo nuo jo pasitraukęs“ (Ts 16,20). Gerai sakoma, kad nėra didesnio neišmanėlio, nei tas, kuris nieko nežino ir net nežino, kad to nežino. Nėra didesnio ligonio, nei tas, kuris serga mirtina liga, tačiau to nežino. Nėra didesnio vargšo, nei tas, kuris yra skurdžius, o manosi esąs turtingas. Fariziejai buvo apgailėtini ne tiek dėl savo veidmainystės, kiek dėl visiško negebėjimo pamatyti, kokie vargšai ir nuskurę atrodė Dievo akyse. Visuomet gaila žmogaus, kuris manosi esąs turtingas, nors yra paskutinis vargšas, arba manosi esąs geras, nors yra pilnas piktybių, arba manosi esąs didžiai išsilavinęs, nors yra visiškas neišmanėlis.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, padėk man nepamiršti, kokiam varge buvo mano siela, prieš įsiveržiant Tavo meilei ir pažįstant Tave kaip Gelbėtoją.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Sielos skurdas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.