Sielos skurdas


Deja, mano tauta paika! Manęs jie nepažįsta! Jeremijo 4,22

Koks apgailėtinas žmogus, kurio reikmė tiesiog akis kitiems bado, bet pats jis to nepastebi. Ar prisimenate Samsoną? Stovėdamas Soreko slėn...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, padėk man nepamiršti, kokiam varge buvo mano siela, prieš įsiveržiant Tavo meilei ir pažįstant Tave kaip Gelbėtoją.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Sielos skurdas

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.