Taikos įtvirtinimas


Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Romiečiams 5,1

 


Per Didžiojo ketvertuko susitikimą Ženevoje stebėjau prezidentą Eisenhowerį. Jis atėjo į bažnyčią, atsiklaupė ir maldoje prašė Viešpaties dieviško vedimo tolesniuose veiksmuose. Žinojau, kad Dievas tikrai atsakys į nuoširdžią jo maldą. Manau, kad taip ir buvo, nes šis prezidentas per savo kadenciją pademonstravo tikro taikdario dvasią tarptautiniame lygmenyje. Esu įsitikinęs, kad vienintelė pataisos priemonė siekiant įtvirtinti taiką fizinėje plotmėje – Dievo taikos pažinimas ir turėjimas. Taikoje su Dievu negyvenantis žmogus negali įtvirtinti taikos aplink save. Ir nors aš nežinau, kokių konkrečiai priemonių derėtų imtis siekiant įtvirtinti taiką šiandieniniame pasaulyje, giliai tikiu, kad tikra taika visų pirma turi viešpatauti dvasiniame lygmenyje. Viešpaties maldoje prašau, kad liautųsi karai ir nusikaltimai. Tačiau aiškiai žinau, kad tiek nusikaltimai, tiek karai kyla dėl nuodėmingos žmogaus prigimties. Pasaulis negali atgimti, kol neatgims žmonės ir nepradės gyventi taikoje su Dievu.


Dienos malda

Dangiškas Tėve, meldžiu taikos pasaulyje. Meldžiu, kad žmonės asmeniškai ateitų ir atsiduotų Tavo Sūnui Jėzui Kristui. Palaimink šiandien visus, skelbiančius evangeliją visame pasaulyje.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Taikos įtvirtinimas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.