Tešviečia jūsų šviesa


Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje. Mato 5,16

 


Vienas ištikimas liudytojas yra vertesnis už tūkstantį burnos nepražiojančių religijos profesorių. Pavyzdžiui, Tomas Allanas, garsus škotų pamokslininkas, pas Kristų atėjo išgirdęs vieną juodaodį karį traukiantį tokią giesmę: „Kur tu buvai, kai kryžiavo mano Viešpatį?“ Vėliau T. Allanas paliudijo, kad jį patraukė ne tiek pati giesmė ar gražus balsas, o dvasia – tai, kaip kareivis giedojo: jo paprastumas, nuoširdumas, atvirumas. Tie dalykai paskatino mesti senąjį gyvenimo būdą ir gręžtis į Gelbėtoją. Mūsų tikėjimas turi savitą išraišką. Jei norime išsaugoti savo tikėjimą, privalome juo dalytis – mes turime liudyti kitiems.


Dienos malda

Man pasakojant apie Tavo meilę, Viešpatie Jėzau, tebūna aplinkiniai patraukti prie Tavęs.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Tešviečia jūsų šviesa

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.