Teisingumo Dievas


...palaimintas, kuriam Viešpats nuodėmės neįskaito! Romiečiams 4,8

Kartą, jau prieš daugelį metų, kelių policija mane sustabdė už greičio viršijimą, ir man teko stoti prieš teismą. Aš pripažinau savo kaltę....

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Visagali Dieve, Tu esi Aukščiausiasis Teisėjas. Dėkoju Tau už tai, kad, nors visai to nenusipelniau, sulaukiau Tavo atleidimo. Dėkoju, kad mano nuodėmės man nebus įskaitytos, nes už jas jau sumokėjo Tavo mylimas Sūnus Jėzus Kristus.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Teisingumo Dievas

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.