Tikrasis Didvyris


Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas...“ Jono 14,6

Nusivylę visuomene, jauni žmonės atsakymų puola ieškoti patys. Kad ir kur nuvažiuočiau, visur sutinku jaunuolių, kurie užduoda tokius klaus...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, Tu man esi aukščiausias pavyzdys ir didžiausias autoritetas. Mano siela garbina Tave.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Tikrasis Didvyris

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.