Tikroji laisvė


[...] tikėdami jį [...] džiūgaujate neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu. 1 Petro 1,8

Kristus gena šalin liūdesį ir drąsą atimantį nusiminimą. Mūsų pasaulis – žlugusių vilčių, neišsipildžiusių svajonių ir užgesintų troškimų p...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie, Tu nuramini širdį ir dovanoji džiaugsmą, kurio niekas negali atimti. Padėk man nenuleisti akių nuo Tavęs, mano džiaugsmo versme.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Tikroji laisvė

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.