Tikroji laisvė


[...] tikėdami jį [...] džiūgaujate neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu. 1 Petro 1,8


Kristus gena šalin liūdesį ir drąsą atimantį nusiminimą. Mūsų pasaulis – žlugusių vilčių, neišsipildžiusių svajonių ir užgesintų troškimų pasaulis. G. K. Chestertonas rašo: „Aplink viskas vyksta žaibiškai greitai, viešpatauja triukšmas ir suirutė. Žmogui nėra kur ieškot tikros, gilios laimės, nuraminti širdį.“ Žinomas Holivudo straipsnių autorius apie vieną garsią kino žvaigždę rašė taip: „Jos dailus veidelis spinduliavo nerūpestingą džiaugsmą ir laimę.“ Tačiau optimizmas ir džiaugsmas yra Kristaus pažinimo vaisiai. Jei širdis susijungusi su Dievu per tikėjimą Kristumi, ji bus kupina džiugaus optimizmo ir džiaugsmo. Kol žmogus nėra sugrįžęs pas Dievą, jį neišvengiamai lydi nusiminimas. Kristus yra tikros laimės šaltinis ir džiaugsmo versmė. Štai kur šuo pakastas!


Dienos malda

Viešpatie, Tu nuramini širdį ir dovanoji džiaugsmą, kurio niekas negali atimti. Padėk man nenuleisti akių nuo Tavęs, mano džiaugsmo versme.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Tikroji laisvė

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.