Tyra širdis


Tas, kuris gyvena pagal teisumą [...] gyvens aukštybėse. Izaijo 33,15-16

Tyras elgesys reiškia atvirumą ir dorą santykiuose su šalia esančiais. Krikščionis savo aplinkoje turėtų būti žinomas kaip doras, patikimas...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, atleisk man, nes mano širdis nėra visiškai tyra. Išpažįstu Tau savo giliausias mintis.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Tyra širdis

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.