Užsidegę dėl Dievo


Druska – geras daiktas, bet jei druska nustotų sūrumo, kuo ją pasūdysi? Turėkite savyje druskos (arba „nepraraskite sūrumo“ – TLB, vert. past.). Morkaus 9,50

Kolumbą išvadino bepročiu už tai, kad jis leidosi į neištirtas vandenyno platybes. Martyną Liuterį išvadino bepročiu už tai, kad išstojo pr...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, suteik man to paties sūrumo, kokiu pasižymėjo pirmieji Tavo mokiniai. Noriu būti užsidegęs dėl tavęs šiame pasaulyje.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Užsidegę dėl Dievo

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.