Vaistas nuo visų ligų


Jis [Dievas] [...] per Mesiją Jėzų paskelbė ramybės gerąją naujieną. Šitas yra visų Viešpats. Apaštalų darbų 10,36

Būtų puiku, jei rastume vaistą nuo visų žmogų kamuojančių ligų ir bėdų, tiesa? Pavyzdžiui, kaip būtų gerai, jei būtų toksai skiepas: bakste...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, leisk man visiškai kliautis Tavimi ir perduoti Tavo gerąją ramybės ir meilės naujieną žmonėms, su kuriais bendrauju ir kuriems to verkiant reikia.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Vaistas nuo visų ligų

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.