Vienatvė


[...] mano kūnas ir širdis gieda iš džiaugsmo gyvajam Dievui. Psalmynas 84, 3


Vienatvė yra vienas didžiausių šių laikų baubų. Jos kamuojami žmonės net pakelia prieš save ranką – statistikos duomenimis, tai viena pagrindinių savižudybių priežastis JAV. Mūsų visuomenėje vienišumą jaučia gana daug žmonių. Priežasčių tam esama įvairių: vieni žmonės vieniši jaučiasi dėl nuošalumo, atsiskyrimo, kiti pasijunta vieniši kančioje, sielvarte, atsiriboja nuo kitų dėl kaltės ar smerkimo ir pan. Visi mes kartais pasijuntame atskirti nuo Dievo. Kažkas tokį jausmą netgi įvardijo kaip „kosminę vienatvę“. Jos apnikti, nežinome, kas mums darosi, jaučiamės neramūs. Supraskite, žmogus buvo sukurtas Dievui ir be Dievo jo širdis amžinai jausis vieniša. Bet Jėzus beldžiasi į mūsų širdies duris ir sako: „Aš noriu užeiti. Įsileisk mane vidun.“ Jis neišverčia durų, jėga nesibrauna vidun. Jei norime, kad Viešpats liktų su mumis, mes turime patys pasikviesti Jį užeiti. Kai pasivadiname jį vidun, Jis užeina ir daugiau niekada mūsų nepalieka, neapleidžia. Nuo to laiko mes nebesame vieni.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, puikiai prisimenu tą sunkų jausmą, kurį patyriau gyvendamas be Tavęs. Vesk mane pas vienišus žmones, kuriems verkiant reikia patirti Tavo artumą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Vienatvė

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.