Prisilietimo laidų masyvas


refs["2"]="Vienintelės durys į Dangų - 1 dalis";
refs["3"]="Vienintelės durys į Dangų - 2 dalis";
refs["4"]="Mūsų dangiškasis Tėvas - 1 dalis";
refs["5"]="Mūsų dangiškasis Tėvas - 2 dalis";
refs["6"]="Jėzus Kristus - Dievo Sūnus";
refs["7"]="Dievas, kuris kalba – 1 dalis";
refs["8"]="Dievas, kuris kalba - 2 dalis";
refs["9"]="Kodėl kalba Dievas - 1 dalis";
refs["10"]="Kodėl kalba Dievas - 2 dalis";
refs["11"]="Kai nesiklausome Dievo - 1 dalis";
refs["12"]="Kai nesiklausome Dievo - 2 dalis";
refs["13"]="Kaip atpažinti Dievo balsą -1 dalis";
refs["14"]="Kaip atpažinti Dievo balsą - 2 dalis";
refs["15"]="Jėzus Kristus - mūsų stiprybė";
refs["16"]="Krikštas - priedermė ar pasirinkimas?";
refs["17"]="Ar svarbu kuo tikime? - 1 dalis";
refs["18"]="Ar svarbu kuo tikite? - 2 dalis";
refs["19"]="Jūsų tikėjimo modelis - 1 dalis";
refs["20"]="Jūsų tikėjimo modelis - 2 dalis";
refs["21"]="Jūsų tikėjimo modelis - 3 dalis";
refs["22"]="Šventosios dvasios galia tikinčiojo gyvenime - 1 dalis";
refs["23"]="Šventosios dvasios galia tikinčiojo gyvenime - 2 dalis";
refs["24"]="Kryžius - tai visiškai grąžinta skola";
refs["25"]="Prisikėlimo žinia - 1 dalis";
refs["26"]="Prisikėlimo žinia - 2 dalis";
refs["27"]="Naujoji sandora";
refs["28"]="Mūsų išgelbėjimo tikrumas - 1 dalis";
refs["29"]="Mūsų išgelbėjimo tikrumas - 2 dalis";
refs["30"]="Griaukime tikėjimo užkardus - 1 dalis";
refs["31"]="Griauti tikėjimo užkardus - 2 dalis";
refs["32"]="Tikėjimo pagrindai";
refs["33"]="Ką reiškia tikėti Jėzumi?";
refs["34"]="Svyruojantis tikėjimas - 1 dalis";
refs["35"]="Svyruojantis tikėjimas - 2 dalis";
refs["36"]="Tikėjimo reikalavimai - 1 dalis";
refs["37"]="Tikėjimo reikalavimai - 2 dalis";
refs["38"]="Tikėjimo pakopos - 1 dalis";
refs["39"]="Tikėjimo pakopos - 2 dalis";
refs["40"]="Kaip perduoti savo tikėjimą - 1 dalis";
refs["41"]="Kaip perduoti savo tikėjimą - 2 dalis";
refs["42"]="Dievo alkis ir troškulys - 1 dalis";
refs["43"]="Dievo alkis ir troškulys - 2 dalis";
refs["44"]="Dievo alkis ir troškulys - 3 dalis";
refs["45"]="Atsidėję maldai - 1 dalis";
refs["46"]="Atsidėjęs maldai - 2 dalis";
refs["47"]="Kaip atleisti nepelnytas skriaudas";
refs["48"]="Problemų sprendimas malda - 1 dalis";
refs["49"]="Problemų sprendimas malda - 2 dalis";
refs["50"]="Malda keičia žmones";
refs["51"]="Kaip atnaujinti mąstymą";
refs["52"]="Sukurti šlovinti";
refs["53"]="Pasiruoškime šlovinimui";
refs["54"]="Gyriaus galia sunkumų metu";
refs["55"]="Dangiškas gyrius";
refs["56"]="Į visą pasaulį";
refs["57"]="Žmonės, kuriuos naudoja Dievas";
refs["58"]="Kaip atlikti Dievo darbą jo nustatytu būdu";
refs["59"]="Mūsų didis išganymas";
refs["60"]="Kaip elgtis su netikinčiaisiais";
refs["61"]="Tie, kurie niekada negirdėjo";
refs["62"]="Kaip priimti kritiką ir gyrių - 1 dalis";
refs["63"]="Kaip priimti kritiką ir gyrių - 2 dalis";
refs["64"]="Dievoto žmogaus charakteris";
refs["65"]="Didžiausia gyvenimo investicija";
refs["66"]="Dievo davimo planas";
refs["67"]="Klusnumo mokykla - 1 dalis";
refs["68"]="Klusnumo mokykla - 2 dalis";
refs["69"]="Klusnumo džiaugsmas - 1 dalis";
refs["70"]="Klusnumo džiaugsmas - 2 dalis";
refs["71"]="Kai stokojate, prisiminkite";
refs["72"]="Dvasinė įžvalga - 1 dalis";
refs["73"]="Dvasinė įžvalga - 2 dalis";
refs["74"]="Kai susiduriate su pagunda";
refs["75"]="Kodėl turėtume paklusti Dievui";
refs["76"]="Kaip išlikti jaunam visą gyvenimą";
refs["77"]="Kai užklumpa audros - 1 dalis";
refs["78"]="Kai užklumpa audros - 2 dalis";
refs["79"]="Mokymasis per sunkumus";
refs["80"]="Dievo avinėlis - 1 dalis";
refs["81"]="Dievo avinėlis - 2 dalis";
refs["82"]="Kaip valdyti savo mintis - 1 dalis";
refs["83"]="Kaip valdyti savo mintis - 2 dalis";
refs["84"]="Venkite nuodėmės valdžios";
refs["85"]="Pakilti virš nusivylimų - 1 dalis";
refs["86"]="Pakilti virš nusivylimų - 2 dalis";
refs["87"]="Mūsų dvasinė branda - 1 dalis";
refs["88"]="Mūsų dvasinė branda - 2 dalis";
refs["89"]="Pažiūrėkime savo baimėms į akis";
refs["90"]="Kaip įveikti savo baimes - 1 dalis";
refs["91"]="Kaip įveikti savo baimes - 2 dalis";
refs["92"]="Kaip atsispirti velniui";
refs["93"]="Tikrasis karas";
refs["94"]="Mirtis ant kryžiaus";
refs["95"]="Pasirengimas mūšiui - 1 dalis";
refs["96"]="Pasirengimas mūšiui - 2 dalis";
refs["97"]="Dievo valia - tai didis atradimas - 1 dalis";
refs["98"]="Dievo valia - tai didis atradimas - 2 dalis";
refs["99"]="Mirti nepasiruošus";
refs["100"]="Mūsų skausmas ir žaizdos";
refs["101"]="Geras, bet nepakankamai";
refs["102"]="Tie, kurie priešinasi Evangelijai";
refs["103"]="Dievas meiliai mūsų trokšta";
refs["104"]="Ką reiškia sekti Kristumi";
refs["105"]="Maišatis dėl išgelbėjimo";
refs["106"]="Tiesa apie Trejybę";
refs["107"]="Jėzus Kristus yra Viešpats - 1 dalis";
refs["108"]="Jėzus Kristus yra Viešpats - 2 dalis";
refs["109"]="Kryžius - didžiausios meilės simbolis - 1 dalis";
refs["110"]="Kryžius - didžiausios meilės simbolis - 2 dalis";
refs["111"]="Prisikėlimas - tai pažadas";
refs["112"]="Ant kryžiaus buvo iškovota mūsų pergalė";
refs["113"]="Padrąsinimas kiekvienam gyvenimo tarpsniui - 1 dalis";
refs["114"]="Padrąsinimas kiekvienam gyvenimo tarpsniui - 2 dalis";
refs["115"]="Šventoji Dvasia. Jos tikroji tapatybė - 1 dalis";
refs["116"]="Šventoji Dvasia - jos tikroji tapatybė - 2 dalis";
refs["117"]="Šventoji Dvasia ir jos artumas";
refs["118"]="Šventoji Dvasia. Kaip prieš ją nusidedame? - 1 dalis";
refs["119"]="Šventoji Dvasia. Kaip prieš ją nusidedame - 2 dalis";
refs["120"]="Krikščioniško charakterio ugdymas - 1 dalis";
refs["121"]="Krikščioniško charakterio ugdymas - 2 dalis";
refs["122"]="Šventoji Dvasia - dovanų davėja - 1 dalis";
refs["123"]="Šventoji Dvasia - dovanų davėja - 2 dalis";
refs["124"]="Dievo malonės apraiška išgelbėjime";
refs["125"]="Malonė, kurioje stovime - 1 dalis";
refs["126"]="Malonė, kurioje stovime - 2 dalis";
refs["127"]="Dievo malonės turtai - 1 dalis";
refs["128"]="Dievo malonės turtai - 2 dalis";
refs["129"]="Geri Dievo malonės prievaizdai";
refs["130"]="Atpulti nuo Dievo malonės";
refs["131"]="Ar jums gali būti atleista?";
refs["132"]="Paveiki malda";
refs["133"]="Atsakyta malda - patikinimas mums";
refs["134"]="Iššūkis atleisti sau";
refs["135"]="Tikinčiojo atlygis - 1 dalis";
refs["136"]="Tikinčiojo atlygis - 2 dalis";
refs["137"]="Gyventi tikėjimu - 1 dalis";
refs["138"]="Gyventi tikėjimu - 2 dalis";
refs["139"]="Svyruojanti tikėjimo kova";
refs["140"]="Ar galime pasitikėti Dievu? - 1 dalis";
refs["141"]="Ar galime pasitikėti Dievu? - 2 dalis";
refs["142"]="Abejones paversti tikrumu - 1 dalis";
refs["143"]="Abejones paversti tikrumu - 2 dalis";
refs["144"]="Kai ieškome Dievo - 1 dalis";
refs["145"]="Kai ieškome Dievo - 2 dalis";
refs["146"]="Dievas jus myli tokį, koks esate";
refs["147"]="Jums atleista";
refs["148"]="Jūs atpirktas";
refs["149"]="Jūs sutaikytas";
refs["150"]="Jūs išteisintas";
refs["151"]="Jūs - nukryžiuotas";
refs["152"]="Jūs pašlovintas";
refs["153"]="Panašūs į Jėzų";
refs["154"]="Ar malda daro įtaką Dievui? - 1 dalis";
refs["155"]="Ar malda daro įtaką Dievui? - 2 dalis";
refs["156"]="Kad malda būtų naudinga - 1 dalis";
refs["157"]="Kad malda būtų naudinga - 2 dalis";
refs["158"]="Kaip klausotės Dievo žodžio? - 1 dalis";
refs["159"]="Kaip klausotės Dievo žodžio? - 2 dalis";
refs["160"]="Žvelgiant į tarnystę - 1 dalis";
refs["161"]="Žvelgiant į tarnystę - 2 dalis";
refs["162"]="Išmintingų santykių kūrimas - 1 dalis";
refs["163"]="Išmintingų santykių kūrimas - 2 dalis";
refs["164"]="Išmintingų santykių kūrimas - 3 dalis";
refs["165"]="Išmintingų santykių kūrimas - 4 dalis";
refs["166"]="Pats geriausias mūsų bičiulis";
refs["167"]="Mūsų mintys - 1 dalis";
refs["168"]="Mūsų mintys - 2 dalis";
refs["169"]="Mūsų laikas";
refs["170"]="Mūsų gabumai";
refs["171"]="Mūsų lobis - 1 dalis";
refs["172"]="Mūsų lobis - 2 dalis";
refs["173"]="Mūsų išmėginimai - 1 dalis";
refs["174"]="Mūsų išmėginimai - 2 dalis";
refs["175"]="Mūsų liudijimas - 1 dalis";
refs["176"]="Mūsų liudijimas - 2 dalis";
refs["177"]="Mūsų mokytojas - 1 dalis";
refs["178"]="Mūsų mokytojas - 2 dalis";
refs["179"]="Mūsų vadovėlis - 1 dalis";
refs["180"]="Mūsų vadovėlis - 2 dalis";
refs["181"]="Įspėjimas apie pasitenkinimą";
refs["182"]="Kaip sugriauti bažnyčią";
refs["183"]="Išdrįsk paklusti - 1 dalis";
refs["184"]="Išdrįsk paklusti - 2 dalis";
refs["185"]="Laukite Viešpaties";
refs["186"]="Atlygis už laukimą";
refs["187"]="Per nepalankias aplinkybes žengiame pirmyn";