Biblija (Šventasis Raštas)

1
Aš stovėsiu sargyboje, pakilsiu į bokštą ir stebėsiu, ką Viešpats man kalbės ir ką man atsakyti, kai esu baramas.
2
Viešpats atsakydamas man tarė: „Užrašyk regėjimą aiškiai ant plokščių, kad jį galėtų perskaityti prabėgantis.
3
Regėjimas yra skirtam laikui, bet galiausiai jis kalbės ir nemeluos. Jei jis uždelstų-lauk, nes jis tikrai išsipildys ir nevėluos.
4
Pasipūtėlio siela nėra dora, bet teisusis gyvens savo tikėjimu.
5
Kaip vynas yra apgaulingas, taip išdidus žmogus-besotis. Jo gerklė kaip mirusiųjų buveinė, nepasotinama kaip mirtis, jis pavergia tautas ir gimines.
6
Ar ne jie dainuos pašaipias dainas ir sugalvos patarlių apie jį: ‘Vargas tam, kuris daugina tai, kas ne jo. Kaip ilgai tai tęsis? Tu apkrauni save užstatų daugybe’.
7
Ar nepabus ir nepakils tie, kurie apiplėš tave, ar neprivers tavęs drebėti? Tada tu tapsi jiems grobiu.
8
Kadangi tu apiplėšei daug tautų, dabar tave apiplėš visos likusios tautos-dėl pralieto kraujo ir padaryto smurto miestams ir visiems jų gyventojams.
9
Vargas tam, kuris godžiai siekia neteisingo pelno savo namams, kad susuktų lizdą aukštybėje, kad apsisaugotų nuo nelaimės!
10
Tu atnešei gėdą savo namams, naikindamas tautas, pats praradai gyvybę!
11
Akmuo iš sienos šauks, o medinės sijos jam atsakys:
12
‘Vargas tam, kuris stato miestą krauju ir tvirtovę neteisybe’.
13
Tai ne kareivijų Viešpaties valia, kad tautos dirbtų ugniai ir giminės vargtų veltui.
14
Žemė bus pilna Viešpaties šlovės pažinimo kaip jūra pilna vandens.
15
Vargas tam, kuris pila savo artimui, ragindamas jį gerti, ir taip jį nugirdo, kad galėtų matyti jo nuogumą.
16
Tu prisipildei gėda vietoj garbės. Dabar gerk ir tu ir atidenk savo gėdą. Viešpats siunčia tau gėdos ir pažeminimo taurę.
17
Tave užgrius Libanui padarytas smurtas ir gyvulių grobimas gąsdins tave dėl žmonių kraujo ir kraštui, miestams bei visiems jų gyventojams padaryto smurto.
18
Kokia nauda iš drožinio, kurį drožėjas padarė? Ar iš lieto atvaizdo, melų mokytojo, kuriuo jo gamintojas pasitiki, darydamas nebylius stabus?
19
Vargas tam, kuris sako medžiui: ‘Pabusk!’, nebyliam akmeniui: ‘Pajudėk!’ Tiesa, jis aptrauktas auksu ir sidabru, tačiau jame nėra kvapo.
20
Bet Viešpats yra savo šventykloje, tenutyla visas pasaulis prieš Jį!”