Biblija (Šventasis Raštas)

1
Pranašo Jeremijo žodžiai Baruchui, Nerijos sūnui, kai jis šiuos žodžius iš Jeremijo lūpų užrašė į knygą ketvirtais Johakimo, Jozijo sūnaus, Judo karaliaus, metais:
2
„Taip sako Viešpats, Izraelio Dievas, tau, Baruchai:
3
‘Tu sakei: ‘Vargas man! Viešpats prideda man skausmų prie mano sielvarto. Pavargau vaitodamas, neturiu ramybės’.
4
Todėl taip kalbėjo Viešpats: ‘Ką Aš stačiau-nugriausiu ir ką sodinau-išrausiu.
5
Tu prašai sau didelių dalykų. Neprašyk, nes štai Aš bausiu visą kraštą, bet tavo gyvybę duosiu tau kaip grobį visose vietose, kur tik eisi’ ”.