Biblija (Šventasis Raštas)

1
Viešpats kalbėjo Mozei:
2
„Sakyk izraelitams, kad kiekviena giminė duotų lazdą; iš visų jų kunigaikščių pagal jų giminę dvylika lazdų. Užrašyk kiekvieno vardą ant jo lazdos.
3
Ant Levio lazdos užrašyk Aarono vardą. Nuo giminės kunigaikščio bus po vieną lazdą.
4
Jas sudėk Susitikimo palapinėje ties liudijimu, kur jums apsireiškiu.
5
Kurį iš jų išsirinksiu, to lazda pražys, taip padarysiu galą izraelitų murmėjimui, kuriuo jie prieš judu murma”.
6
Mozė pranešė tai izraelitams. Kiekvienos giminės kunigaikštis davė lazdą. Buvo dvylika lazdų, tarp jų ir Aarono lazda.
7
Mozė jas padėjo Viešpaties akivaizdoje Liudijimo palapinėje.
8
Mozė, įėjęs kitą dieną, rado žaliuojančią Aarono, Levio giminės, lazdą. Pumpurai išsiskleidė žiedais, sužaliavo lapeliais ir subrandino migdolus.
9
Mozė išnešė visas lazdas iš šventyklos prie izraelitų. Jie apžiūrėjo jas ir kiekvienas atsiėmė savo lazdą.
10
Tuomet Viešpats tarė Mozei: „Įnešk atgal Aarono lazdą prie liudijimo, kad ji būtų ženklas maištaujantiems, kad pasibaigtų jų murmėjimas prieš mane, ir jie nemirtų”.
11
Mozė padarė, kaip Viešpats įsakė.
12
Izraelitai sakė Mozei: „Štai mes mirštame, mes visi žūvame.
13
Kas tik artinasi prie Viešpaties palapinės, tas miršta. Argi visi būsime sunaikinti?”