Biblija (Šventasis Raštas)

1
Išmintinga moteris stato namus, o kvaila griauna juos savo rankomis.
2
Kas vaikšto tiesiu keliu, bijo Viešpaties, o kas mėgsta klaidžioti, niekina Jį.
3
Kvailio burnoje-išdidumo lazda, išmintingųjų lūpos juos apsaugo.
4
Kur nėra jaučių, ėdžios tuščios, bet gausus derlius gaunamas jaučių jėga.
5
Teisingas liudytojas nemeluoja, klastingas kalba melą.
6
Pašaipūnas ieško išminties ir neranda, bet supratingas lengvai įgyja pažinimą.
7
Pasitrauk nuo kvailio, kai pamatai, kad jo lūpose nėra pažinimo.
8
Išmintingas žmogus žino, ko siekia, o kvailys suklaidinamas savo kvailysčių.
9
Kvailys tyčiojasi iš nuodėmės, o teisusis atranda palankumą.
10
Širdis žino savo skausmą ir svetimasis nesidalina jos džiaugsmu.
11
Nedorėlio namai bus nugriauti, o teisiojo palapinė klestės.
12
Kartais kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, nuveda į mirtį.
13
Ir juokiantis širdis gali liūdėti, o džiaugsmas baigtis sielvartu.
14
Nuklydęs širdimi pasisotins savo keliais, o geras žmogus-savo.
15
Neišmanėlis tiki kiekvienu žodžiu, bet išmintingas apsvarsto kiekvieną žingsnį.
16
Išmintingas žmogus bijo ir vengia pikto, o kvailys karščiuojasi ir pasitiki savimi.
17
Ūmus žmogus pasielgia kvailai, planuojantis pikta žmogus nekenčiamas.
18
Neišmanėlis paveldės kvailystę, o supratingąjį vainikuos išmintis.
19
Piktieji nusilenks geriesiems ir nedorėliai prie teisiųjų durų.
20
Beturčio nemėgsta net jo kaimynas, o turtingas turi daug draugų.
21
Kas niekina savo artimą, nusikalsta; kas pasigaili vargšo, tas palaimintas.
22
Klysta, kas daro pikta; kas siekia gero, sulauks pasigailėjimo ir tiesos.
23
Kiekvienas darbas yra pelningas, o tušti plepalai veda į skurdą.
24
Išmintingą vainikuoja turtas, o kvailio kvailystė ir lieka kvailyste.
25
Teisingas liudytojas išgelbsti sielas, apgaulingas kalba melą.
26
Viešpaties baimėje tvirtas pasitikėjimas, ir Jo vaikai turės kur prisiglausti.
27
Viešpaties baimė-gyvenimo šaltinis, apsaugantis nuo mirties pinklių.
28
Gausi tauta-garbė karaliui, o be žmonių žlunga kunigaikštis.
29
Kas lėtas pykti, yra išmintingas, o nesusivaldantis parodo kvailumą.
30
Sveika širdis-kūno gyvybė, o pavydas pūdo kaulus.
31
Kas skriaudžia vargšą, paniekina jo Kūrėją; kas gerbia Jį, pasigaili beturčio.
32
Nedorėlis bus atmestas dėl savo piktų darbų, o teisusis ir mirdamas turi viltį.
33
Supratingojo širdyje ilsisi išmintis, o tai, kas yra tarp kvailių, tampa žinoma.
34
Teisumas iškelia tautą, o nuodėmė yra negarbė tautoms.
35
Išmintingas tarnas įgyja karaliaus palankumą; kas užtraukia gėdą, susilauks jo rūstybės.