Biblija (Šventasis Raštas)

1
Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais,
2
bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį.
3
Jis bus kaip medis, prie upelio pasodintas, kuris, metui atėjus, duoda derlių ir jo lapai nevysta; ką jis bedarytų, jam sekasi.
4
Ne tokie yra bedieviai. Jie kaip pelai, sklaidomi vėjo.
5
Todėl teisme neišstovės bedieviai, nė nusidėjėliai teisiųjų susirinkime.
6
Nes Viešpats žino teisiojo kelią, o bedievių kelias pražus.