Biblija (Šventasis Raštas)

1
Viešpats tarė mano Viešpačiui: „Sėskis mano dešinėje, kol patiesiu Tavo priešus tarsi pakojį po Tavo kojomis”.
2
Viešpats duos Tau iš Siono Tavo stiprybės skeptrą. Valdyk savo priešus!
3
Savanoriškai Tavo tauta susirinks Tavo pergalės dieną šventumo grožyje. Jaunimas lyg aušros rasa Tave pasitiks.
4
Viešpats prisiekė ir nesigailės: „Tu esi kunigas per amžius Melchizedeko tvarka”.
5
Viešpats Tavo dešinėje sunaikins karalius savo rūstybės dieną.
6
Jis darys teismą tarp pagonių. Pripildys žemę lavonų, daugelyje šalių įvykdys sprendimą valdovams.
7
Jis kelyje gers iš upelio, todėl iškels savo galvą.