Biblija (Šventasis Raštas)

1
Jei Viešpats nestato namų, veltui vargsta statytojai. Jei Viešpats nesaugo miesto, veltui budi sargai.
2
Veltui keliatės prieš aušrą ir vargstate ligi vėlyvos nakties. Jūs valgote vargo duoną. O savo mylimajam Viešpats duoda miegą.
3
Štai Viešpaties dovana yra vaikai, įsčių vaisius-Jo atlyginimas.
4
Kaip strėlės karžygio rankoje, taip jaunystės sūnūs.
5
Palaimintas žmogus, turįs jų pilną strėlinę! Jie nebus sugėdinti, bet kalbės vartuose su priešu.