Biblija (Šventasis Raštas)

1
Garsiai šaukiausi Viešpaties, garsiu balsu maldavau Viešpatį.
2
Išliejau priešais Jį savo skundą, sielvartą savo Jam atvėriau.
3
Kai manyje nusilpo mano dvasia, Tu žinojai mano kelią. Mano kelyje slaptai jie padėjo spąstus.
4
Apsidairęs aplinkui, mačiau, jog nėra nė vieno, kas mane pažintų. Neturėjau kur prisiglausti, niekam nerūpėjo mano gyvybė.
5
Tavęs, Viešpatie, šaukiausi, sakydamas: „Tu esi mano priebėga, Tu mano dalis gyvųjų šalyje”.
6
Išgirsk mano šauksmą, nes esu labai suvargęs. Išgelbėk mane nuo persekiotojų, nes jie stipresni už mane.
7
Iš kalėjimo mane išvaduok, kad girčiau Tavo vardą. Tada susiburs aplink mane teisieji, kai padarysi man gera.