Biblija (Šventasis Raštas)

1
Dieve, būk mums gailestingas ir laimink mus, parodyk šviesų savo veidą,
2
kad pažintų žemėje Tavąjį kelią, visose tautose Tavo išgelbėjimą!
3
Dieve, tegiria Tave tautos, tegiria Tave visos tautos!
4
Tesilinksmina ir tegieda iš džiaugsmo tautos, kad teisi jas teisingai ir valdai tautas pasaulyje!
5
Dieve, tegiria Tave tautos, tegiria Tave visos tautos!
6
Žemė davė derlių, nes mus laimino Dievas, mūsų Dievas.
7
Telaimina mus Dievas ir tebijo Jo visi žemės pakraščiai.