Biblija (Šventasis Raštas)

1
Dėkojame Tau, Dieve, dėkojame! Kurie šaukiasi Tavo vardo, pasakoja nuostabius Tavo darbus.
2
Kai ateis mano skirtas laikas, teisiu teisingai.
3
Nors žemė drebėtų ir visi gyventojai joje, Aš laikau jos stulpus.
4
Aš sakau kvailiams: „Nekvailiokite!” ir nedorėliams: „Nesididžiuokite!
5
Nekelkite savo rago į aukštybes, nekalbėkite įžūliai prieš Dievą”.
6
Išaukštinimas neateina nei iš rytų, nei iš vakarų, nei iš pietų.
7
Dievas yra teisėjas: vieną Jis pažemina, o kitą išaukština.
8
Viešpats laiko rankoje taurę, pilną putojančio vyno su karčiom priemaišom. Iš jos turės gerti visi žemės piktadariai ir net mieles išsiurbti!
9
Bet aš skelbsiu per amžius, giedosiu gyrių Jokūbo Dievui!
10
Jis sunaikins nedorėlių puikybę ir aukštai iškels teisiųjų ragus.