Biblija (Šventasis Raštas)

1
Ateikite, giedokime Viešpačiui! Džiaugsmingą triukšmą kelkime savo išgelbėjimo uolai!
2
Ateikime į Jo akivaizdą su padėka, džiaugsmingai giedokime Jam psalmes!
3
Viešpats yra didis Dievas ir didis Karalius, didesnis už visus dievus.
4
Jo rankoje yra žemės gelmės ir Jam priklauso kalnų viršūnės.
5
Jo yra jūra, nes Jis ją sutvėrė, ir sausuma Jo rankų darbas.
6
Ateikite, pulkime žemėn prieš Dievą ir pagarbinkime, atsiklaupkime prieš Viešpatį, kuris sutvėrė mus!
7
Jis yra mūsų Dievas, o mes-Jo ganoma tauta ir Jo rankų globojamos avys! Šiandien, jeigu išgirsite Jo balsą,-
8
„neužkietinkite savo širdžių kaip Meriboje, kaip gundymo dieną dykumoje,
9
kur jūsų tėvai mane gundė ir mėgino, nors mano darbus buvo matę!
10
Keturiasdešimt metų mane liūdino ta karta, ir Aš pasakiau: ‘Ši tauta klysta savo širdyje ir nepažįsta mano kelių’.
11
Užsirūstinęs jiems prisiekiau: ‘Jie neįeis į mano poilsį!’ ”