Dvasia

Mūsų vadovėlis - 2 dalis


Visi susimąstome apie tai, iš kur atėjome, kodėl gyvename ir kur eisime po mirties. Tik Biblijoje rasite jus tenkinantį atsakymą į šiuos kankinančius klausimus. Kadangi Šventajame Rašte surašytos Dievo mintys, ten esantys atsakymai grindžiami ne žmonių samprotavimais, logika ar pastebėjimais, bet amžinomis tiesomis, gimusiomis Dievo širdyje.

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad Biblijoje į visus gyvenimo apsektus siūloma žvelgti iš amžinosios perspektyvos. Likite su mumis ir sužinosite, kad Biblija - tai mūsų gyvenimo vadovėlis.

Rašto vietos: 2 Timotiejui 3, 14-17; 4, 1-5;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų mokytojas - 2 dalis

Temos:

Jėzus suprato, kokį nerimą patyrė Jo mokiniai, kai Jis įspėjo juos apie greitą savo iškeliavimą. Todėl paguodė juos šiais žodžiais: „Bet sakau jums gryną tiesą: jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas. O nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu“ (Jono 16-o skyriaus 7-a eilutė). Jis tai pažadėjo ne tik savo artimiems draugams, bet ir mums, gyvenantiems šiomis dienomis. Jei norime būti arčiau Viešpaties, reikia atsigręžti į savo mokytoją Šventąją Dvasią. Taigi šiandien toliau kalbėsime apie Šventąją Dvasią.

Rašto vietos: Jono 14, 26; 16, 13; 1 Korintiečiams 2, 10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų mokytojas - 1 dalis

Temos:

Manau, kad daugelis esame sakę arba pagalvoję, kad mums nereikia pagalbos, kad viską patys galime. Šioje laidoje sužinosime, kad nepriklausomybė nuo Dievo yra neteisingas požiūris.

Kai stengiamės tarnauti Dievui remdamiesi savo jėgomis, galime tikėtis nesėkmės ir nusivylimo. Tačiau šito galime išvengti. Šventoji Dvasia atėjo, kad būtų mūsų nuolatinė bendrakeleivė ir pagalbininkė. Taigi šiandien kalbėsime apie Šventąją Dvasią kaip savo mokytoją.

Rašto vietos: Jono 14, 26; 16, 13; 1 Korintiečiams 2, 10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Šventoji Dvasia - dovanų davėja - 2 dalis


Ar žinote, kad Dievas jums suteikė antgamtinių dovanų, kurios turi būti naudojamos kitų žmonių labui, kad pritrauktumėte juos prie Kristaus?

Šioje laidoje kalbėsime apie Šventosios Dvasios asmenį ir Jos dalyvavimą tikinčiųjų gyvenime Senojo ir Naujojo Testamentų dienomis. Sužinoję šias tiesas galėsite jas taikyti savo gyvenime.

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 12, 14-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Šventoji Dvasia - dovanų davėja - 1 dalis


Šioje laidoje kalbėsime apie Šventosios Dvasios, mūsų Guodėjos, tarnystę ir dovanas. Šis opus klausimas parodo, kokią didelę svarbą mūsų gyvenime turi Dievo žodis. Pasilikite su mumis ir sužinosite, kokią unikalią dvasinę dovaną jums skyrė Šventoji Dvasia, nes JI - DOVANŲ DAVĖJA

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 12,1-11;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Krikščioniško charakterio ugdymas - 2 dalis


Dievas siekia išugdyti savo pasekėjų charakterį. Tuo tikslu Jis pasiuntė Šventąją Dvasią, kuri apsigyveno tikinčiuosiuose ir įgalina juos paklusti Jo nurodymams. Tiesą pasakius, mūsų pačių pastangos pasikeisti galiausiai žlunga ir baigiasi nusivylimu. Tikrasis požiūrio bei elgesio pokytis įvyksta tuomet, kai pasiduodame Šventajai Dvasiai. Jei jūsų veiksmai dažnai neatitinka Biblijoje esančių įsakymų, viliuosi, kad liksite su mumis ir sužinosite, kaip pasikliauti Šventąja Dvasia, kad Ji jumyse išugdytų Kristaus charakterį.Rašto vietos: Jono 15,1-8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Krikščioniško charakterio ugdymas - 1 dalis


Ar nepavargote stengtis gyventi krikščioniškai? Ar nenusibodo nesėkmės? Atrodo, kad kuo labiau stengiamės būti geri, tuo labiau savimi nusiviliame. Šioje laidoje girdėsime padrąsinimo žodį, mat visi retkarčiais klumpame ir negyvename dievotai. Kalbėsime apie tai, jog niekada savęs nereikia matuoti pagal susikurtus standartus. Tam Dievas pasiuntė savo Šventąją Dvasią, kuri įgalina mus padaryti tai, ko patys negalime. Likite su mumis ir sužinosite, koks yra Šventosios Dvasios vaidmuo UGDANT MŪSŲ KRIKŠČIONIŠKĄ CHARAKTERĮ.

Rašto vietos: Jono 15,1-8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Šventoji Dvasia. Kaip prieš ją nusidedame - 2 dalis

Temos:

Jei neatsisakome pykčio, jis trukdo Šventosios Dvasios tarnystei mūsų gyvenime. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip slopindami ir gniauždami Šventąją Dvasią prieš Ją nusidedame. Taip pat pažvelgsime į Šventosios Dvasios asmenį ir išsiaiškinsime, kaip Ji veikia. Ankstesnėse laidose jau kalbėjome apie Jos tapatybę, kaip atpažinti Jos artumą, sužinojome, koks Jos vaidmuo maldoje ir formuojant mumyse krikščionišką charakterį.

Rašto vietos: 1 Tesalonikiečiams 5, 19;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Šventoji Dvasia. Kaip prieš ją nusidedame? - 1 dalis


Šioje laidoje dėmesį sutelksime į Šventąją Dvasią ir Jos vietą tikinčiojo gyvenime. Svarbu žinoti, kad atstumdami Šventąją Dvasią ir priešindamiesi Jos pagalbai mes patys kenkiame Jos tarnystei. Klausydami šios laidos leiskime Šventajai Dvasiai pasakyti mums tiesą ir žinosime, KAIP PRIEŠ JĄ NUSIDEDAME.Rašto vietos: 1 Tesalonikiečiams 5,19;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Šventoji Dvasia ir jos artumas

Temos:

Kokią vietą jūsų gyvenime užima Šventoji Dvasia? Ar jūs Ja pasikliaujate? Ar Šventoji Dvasia reikalinga tik sunkumų metu, kuomet šaukiatės Dievo pagalbos? Galbūt šie klausimai gana keisti, tačiau jie aiškiai atskleidžia, kaip mūsų dienomis žmonės vertina Šventąją Dvasią. Šioje laidoje kalbėsime apie Jos vaidmenį ir tarnystę, prieinamą visiems krikščionims.

Jei norite sužinoti, kaip bendrauti su Šventąja Dvasia ir būti apgaubtam Jos artumo, pasilikite su mumis ir paklausykite.

Rašto vietos: Jono 7, 37-39;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Daugiau informacijos iš Biblijos temų indekso

Taip pat kviečiame paskaityti, kas tema „ dvasia “ rašoma Biblijos temų indekse!

Surinktas turinys