Bendruomeninio šlovinimo svarba


Nepraleiskime savųjų susirinkimų... Hebrajams 10,25

 


Nesiginčysiu, gamta išties įkvepia žmogų mąstyti apie Dievą. Dovydas sako: „Dangūs skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsina jo rankų darbą.“ Tačiau tikrai nepateisinsiu jūsų, jeigu jūs atsisakote lankytis Dievo namuose. Biblija sako, kad Kristus pamilo Bažnyčią ir atidavė save už ją. Jeigu mūsų Viešpats mylėjo bažnyčią tiek, kad sutiko dėl jos kentėti ir mirti, tai turėtume išreikšti savo pagarbą, paremti ją ir lankyti. Man labai patiko Teodoro Ruzvelto mintis: „Dievą garbinti jūs galite, kur panorėjęs ir kada panorėjęs, tačiau greičiausiai to nedarysite, jei visų pirma neišmoksite Jo garbinti konkrečioje vietoje, konkrečiu laiku.“


Dienos malda

Metai iš metų, Viešpatie, krikščionys renkasi pagarbinti Tave. Ačiū, kad turiu galimybę priklausyti nuostabiai Tavo šeimai.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Bendruomeninio šlovinimo svarba

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.