Dieve atrandamas pasitenkinimas


... ir pabudęs būsiu laimingas dėl tavo Artumo. Psalmynas 17,15

 


Argi ne logiška tikėti, kad mus perkurti gali tik Tas, kuris mus ir sukūrė? Sugedus laikrodžiui, jūs juk nenešate jo pas kalvį. Jei mašiną reikia tik suremontuoti, tai neinate į mašinų parduotuvę. Dvasines mūsų bėdas gali išspręsti tiktai Dievas, kuris mus ir sukūrė. Jis mus sukūrė pagal savo panašumą ir paveikslą. Šiandien, Jo Sūnaus malonės dėka, Dievas mus gali perkurti pagal Jo prisikėlimo atvaizdą. Per tikėjimą Jėzumi Kristumi mes esame perkuriami ir tampame Jo gyvybės dalininkais.


Dienos malda

Viešpatie, mano gyvenime dar tiek daug nederamai funkcionuojančių dalykų. Performuok tose srityse, kur reikalingas perkūrimas ir Tavo išgydymas.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Dieve atrandamas pasitenkinimas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.