Dievo slėpiniai


Jo [Dievo] neregimosios ypatybės – jo amžinoji galybė ir dievystė – nuo pat pasaulio sukūrimo įžvelgiamos protu iš jo kūrinių... Romiečiams 1,20

 


Jei norite racionaliai paaiškinti Dievą ir atlikti išsamų Jo ištyrimą, tai jums neišdegs. Esama tokių Dievo slėpinių, tokių paslapčių, kurių šiame gyvenime, kad ir kaip stengtumės, neįminsime. Kaip menkas, laikinas, erdvėje ir laike apribotas žmogus galėtų perprasti beribį, amžiną Dievą? Nereikėtų stebėtis ir tuo, kad mums sunku paaiškinti daugybę materijos pasaulio paslapčių. Pavyzdžiui, kas išmano, kodėl sunkio jėga nukreipta į Žemės centrą? Kas paaiškintų visuotinį traukos dėsnį? I. Niutonas jį nustatė, tačiau paaiškinti neįstengė. Arba kas galėtų paaiškinti dauginimosi stebuklą? Daugelis dalykų byloja apie Dievo buvimą, įrodo Jo egzistavimą. Tačiau paprasta tiesa tokia: Dievo neįrodo proto išvedžiojimai. Jo neįmanoma sukišti į žmogiškus rėmus ar kokią algebros formulę. Jei Dievo buvimą būtų galima įrodyti vien žmogaus protu, tai Dievas būtų ne didesnis už Jį pagrindusį protą.


Dienos malda

Visagali Dieve, nors ribotas mano protas neįstengia perprasti Tavo didybės, širdyje ne kartą esu pajutęs Tavo Artumą ir jo teikiamą ramybę. Ir tuo labai džiaugiuosi!

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Dievo slėpiniai

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.