Jėzaus pradžia


[...] pirmiau, negu gimė Abraomas, Aš Esu! Jono 8,58


Jėzaus pradžia – ne Betliejuje. Biblija sako, kad „Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.“ Pats Jėzus pasakė, kad egzistavo dar prieš pasaulio sutvėrimą. Jis buvo, kai Tėvas danguje įžiebė žvaigždes ir Mėnulį. Jis buvo šalia, kai Dievas sukūrė mūsų planetą. Jis visados buvo, yra ir bus, „per amžių amžius“.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, Tu, kuris buvai ir esi per amžius, nužengei iš dangaus aukštybių ir iš begalinės meilės išvadavai mane, ištraukei iš nuodėmių liūno. Nuolankiai garbinu ir šlovingu Tave, mano Gelbėtojau ir Viešpatie.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Jėzaus pradžia

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.