Žvelgiant į tarnystę - 1 dalis

Temos:

Vienas iš valdžios uždavinių yra aprūpinti ir remti nacionalinę gynybą. Kai asmuo pašaukiamas karinėn tarnybon, jis aprūpinamas drabužiais, pastoge ir atlyginimu. Visa tai apmoka tauta, kurią jie gina. Šios lėšos vadinamos tinkama kompensacija už laiką bei dovanas, investuojamas į šalies gynybą. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad bažnyčia panašiai turėtų elgtis su Dievo tarnais.

Dvasininkams ir pastoriams suteikta unikali pareiga rūpintis Dievo vaikais. Jie atsiliepė į dangiškojo Tėvo kvietimą, stojo tarnystėn vietinėse bažnyčiose ir pasišventė Kristaus kūno raginimui bei mokymui. Kalbėdamas apie tarnystę, apaštalas Paulius Pirmo laiško korintiečiams 9-ame skyriuje ragina vietinę bendriją aprūpinti pastorių ir tenkinti jo reikmes. Pasilikite su mumis ir atidžiai paklausykite.


Rašto vietos: 1 Korintiečiams 9,1-17;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

(Jeigu klausėtės laidos - labai prašome parašyti savo atsiliepimą apie ją. Ačiū!)