Žvelgiant į tarnystę - 2 dalis


Maratonas - tai keturiasdešimt dviejų kilometrų ilgio nuotolis. Besivaržantys sportininkai, turi būti gerai pasiruošę, bėgti teisinga kryptimi ir žiūrėti į tikslą - finišo liniją. Pirmo laiško korintiečiams 9-ame skyriuje apaštalas Paulius krikščionių gyvenimą sulygina su tokiomis varžybomis. Vieni savo krikščionišką gyvenimą pradeda labai garsiai, tačiau dar nesibaigus lenktynėms išsenka. Kiti nukrypsta nuo kurso ir yra diskvalifikuojami. Treti bijo lenktynių, todėl niekada nepajuda nuo starto linijos. Ištvėrusiems ir pasilikusiems bėgimo takelyje už uolumą bus gausiai atlyginta. Kokiose lenktynėse bėgate? Ar jums bus atlyginta už pastangas? O gal būsite diskvalifikuotas? Šioje laidoje ŽVELGDAMI Į TARNYSTĘ ieškosime atsakymo į šiuos ir kitus klausimus.
Rašto vietos: 1 Korintiečiams 9,18-27;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

(Jeigu klausėtės laidos - labai prašome parašyti savo atsiliepimą apie ją. Ačiū!)

Ch.Stanley pamokslai

Klausiausi Ch.Stanley pamokslų per radiją, po to įsigyjau šio pastoriaus pamokslų rinkinį... Nuostabi malonė... Nuostabūs pamokslai... Ačiū. Telaimina jus Dievas