atlygis

Atlygis už laukimą


Manau, kad laukti Viešpaties yra pats sunkiausias dalykas, kurio krikščionims reikia išmokti. Dievas kalba mūsų dvasiai atskleisdamas tai, ką nori mums ar per mus padaryti. Tada mes puolame vadovautis Jo duotais nurodymais, tačiau Viešpats ragina palaukti. Nors mums nepatinka laukti, eiti ar bėgti pirma Viešpaties iš tiesų neišmintinga. Dera žinoti, kad Jis veda žmones ir sutvarko aplinkybes taip, kad pasiektume apreikštą tikslą. Likite su mumis ir daugiau sužinosite, koks yra ATLYGIS UŽ LAUKIMĄ.

Rašto vietos: Psalmių 27, 14;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Žvelgiant į tarnystę - 2 dalis


Maratonas - tai keturiasdešimt dviejų kilometrų ilgio nuotolis. Besivaržantys sportininkai, turi būti gerai pasiruošę, bėgti teisinga kryptimi ir žiūrėti į tikslą - finišo liniją. Pirmo laiško korintiečiams 9-ame skyriuje apaštalas Paulius krikščionių gyvenimą sulygina su tokiomis varžybomis. Vieni savo krikščionišką gyvenimą pradeda labai garsiai, tačiau dar nesibaigus lenktynėms išsenka. Kiti nukrypsta nuo kurso ir yra diskvalifikuojami. Treti bijo lenktynių, todėl niekada nepajuda nuo starto linijos. Ištvėrusiems ir pasilikusiems bėgimo takelyje už uolumą bus gausiai atlyginta.Rašto vietos: 1 Korintiečiams 9,18-27;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tikinčiojo atlygis - 2 dalis


Vieną dieną visi duosime apyskaitą už savo gyvenimą. Dievas kruopščiai įvertins mūsų darbus. Šiame teisme bus teisiami tie, kurie priėmė Jėzaus Kristaus auką ant kryžiaus ir tapo krikščionimis. Jis vyks priešais Kristaus teismo krasę, apie kurią šiandien kalbėsime. Be to, paminėsime ir teismą, vyksiantį prie didelio baltojo sosto.Rašto vietos: 1 Korintiečiams 3, 6-15 ;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tikinčiojo atlygis - 1 dalis

Temos:

Atlygio tema domina daugelį tikinčiųjų, dėl to derėtų sužinoti, kas apie tai sakoma Šventajame Rašte. Ar atlygio suvokimas prisidės prie mūsų gyvenimo tvirtumo ir suteiks jam teisingą kryptį? Šioje laidoje girdėsite Biblija pagrįstus atsakymus į šiuos ir kitus klausimus.

Ačiū, kad esate su mumis. Šioje laidoje remsimės Pirmu laišku korintiečiams ir kalbėsime apie TIKINČIOJO ATLYGĮ.

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 3, 6-15 ;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Daugiau informacijos iš Biblijos temų indekso

Taip pat kviečiame paskaityti, kas tema „ atlygis “ rašoma Biblijos temų indekse!

Surinktas turinys