Atlygis už laukimą


Manau, kad laukti Viešpaties yra pats sunkiausias dalykas, kurio krikščionims reikia išmokti. Dievas kalba mūsų dvasiai atskleisdamas tai, ką nori mums ar per mus padaryti. Tada mes puolame vadovautis Jo duotais nurodymais, tačiau Viešpats ragina palaukti. Nors mums nepatinka laukti, eiti ar bėgti pirma Viešpaties iš tiesų neišmintinga. Dera žinoti, kad Jis veda žmones ir sutvarko aplinkybes taip, kad pasiektume apreikštą tikslą. Likite su mumis ir daugiau sužinosite, koks yra ATLYGIS UŽ LAUKIMĄ.


Rašto vietos: Psalmių 27, 14;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

(Jeigu klausėtės laidos - labai prašome parašyti savo atsiliepimą apie ją. Ačiū!)

Atlygis už laukimą

Ačiū Pastoriui už paraginimą laukti Viešapties, paties Viešpaties maldoje, jo konkrečių atsakymų į maldas, o ne patiems skubėti viską atlikti, nes tik taip išvengiame daugybes klaidų savo gyvenime.