Tikra draugystė


Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Jono 13,35

 


Be artimo ryšio žmogaus sielą smaugia vienatvė. Jam būtinas draugystės, bendrystės garantas. Paliktas visiškai vienas, žmogus neįstengia niekuo džiaugtis. Pačioje pradžioje Dievas pasakė: „Negera žmogui būti vienam“ (Pr 2,18). Ievos sukūrimas buvo žmogiškos bendrystės užuomazga. Dievo tauta yra vienas kūnas, kurio nariams nelemta funkcionuoti atskirai ar neparodyti rūpesčio kitam. Vienintelis tikras kūnas pasaulyje yra Bažnyčia. Nors pasaulis dažnai kalba apie brolybę, tačiau iš tiesų jame visi vadovaujasi filosofija „kiekvienas už save“. Dievo vaikams garantuojama pati tikriausia ir puikiausia draugystė tiek čia, tiek anapus. Tik būdami sujungti tikros draugystės ir meilės saitais, mes atrasime ir tikrą, gilią ramybę. Vien tik Dievas įstengia nugriauti žmones skiriančius etninius ir rasinius barjerus. Ir vien tik Jis gali suteikti tokios meilės, kuria turėtume mylėti savo artimą. Tikros brolybės šiame pasaulyje nepavyks sukurti tol, kol žmonės netikės Kristumi. Vienintelė iš tikro jungianti jėga pasaulyje yra Kristus. Vien tik Jis gali suvienyti žmonių širdis, apjuosdamas jas nuoširdžia meile.


Dienos malda

Tėve, pamokyk mane apie tikrą brolybę Kristuje.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Tikra draugystė

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.