Biblija (Šventasis Raštas)

1
Hebrone gimę Dovydo sūnūs: pirmagimis-Amnonas iš jezreelietės Ahinoamos, antras- Danielius iš karmelietės Abigailės,
2
trečias-Abšalomas, Gešūro karaliaus Talmajo dukters Maakos sūnus, ketvirtas-Adonijas, Hagitos sūnus,
3
penktas-Šefatija iš Abitalės, šeštas-Itramas, Eglos sūnus.
4
Šeši sūnūs gimė Hebrone, kur jis karaliavo septynerius metus ir šešis mėnesius. Trisdešimt trejus metus jis karaliavo Jeruzalėje.
5
Ten gimė Šima, Šobabas, Natanas ir Saliamonas-keturi iš Amielio dukters Batšebos;
6
Ibharas, Elišama, Elifeletas,
7
Nogahas, Nefegas, Jafija,
8
Elišama, Eljada ir Elifeletas- devyni.
9
Tai visi Dovydo sūnūs, neskaičiuojant sugulovių sūnų; Tamara buvo jų sesuo.
10
Saliamono sūnus buvo Roboamas, jo sūnus buvo Abija, jo sūnus-Asa, jo sūnus-Juozapatas,
11
jo sūnus-Joramas, jo sūnus- Ahazijas, jo sūnus-Jehoašas,
12
jo sūnus-Amacijas, jo sūnus- Azarija, jo sūnus-Joatamas,
13
jo sūnus-Achazas, jo sūnus- Ezekijas, jo sūnus-Manasas,
14
jo sūnus-Amonas, jo sūnus- Jozijas.
15
Jozijo pirmagimis-Johananas, antras-Jehojakimas, trečias-Zedekijas, ketvirtas-Šalumas.
16
Jehojakimo sūnūs: Jechonijas ir Zedekijas.
17
Jechonijo sūnūs: Asiras, Salatielis,
18
Malkiramas, Pedaja, Šenacaras, Jekamija, Hošama ir Nedabija.
19
Pedajos sūnūs: Zorobabelis ir Šimis. Zorobabelio sūnūs: Mešulamas ir Hananija; Šelomita buvo jų sesuo;
20
Hašuba, Ohelis, Berechija, Hasadija ir Jušab Hesedas-penki.
21
Hananijos sūnūs: Pelatija ir Izaja. Refajos, Arnano, Abdijos ir Šechanijos sūnūs.
22
Šechanija turėjo sūnų Šemają, Šemajos sūnūs: Hatušas, Igalas, Bariachas, Nearija ir Šafatas, iš viso šeši.
23
Nearijos sūnūs: Eljoenajas, Ezekijas ir Azrikamas-trys.
24
Eljoenajo sūnūs: Hodavijas, Eljašibas, Pelaja, Akubas, Joananas, Delaja ir Ananis-septyni.