Biblija (Šventasis Raštas)

1
Pradėdamas karaliauti, Joatamas buvo dvidešimt penkerių metų ir šešiolika metų karaliavo Jeruzalėje. Jo motina buvo vardu Jeruša, Cadoko duktė.
2
Jis darė tai, kas teisinga Viešpaties akyse, kaip ir jo tėvas Ozijas, tačiau jis neįėjo į Viešpaties šventyklą. Tauta vis dar elgėsi netikusiai.
3
Joatamas pastatė aukštutinius vartus Viešpaties namuose ir daug statė ant Ofelio sienos.
4
Be to, jis statė miestus Judo aukštumose ir pilis bei bokštus miškuose.
5
Jis kariavo su amonitų karaliumi ir jį nugalėjo. Amonitai davė jam šimtą talentų sidabro, dešimt tūkstančių saikų kviečių ir tiek pat miežių pirmaisiais metais, tiek pat antraisiais ir trečiaisiais metais.
6
Joatamas sustiprėjo, nes vaikščiojo priešais Viešpatį, savo Dievą.
7
Visi kiti Joatamo darbai ir visi jo karai surašyti Izraelio ir Judo karalių knygoje.
8
Pradėdamas karaliauti, jis buvo dvidešimt penkerių metų ir šešiolika metų karaliavo Jeruzalėje.
9
Joatamas užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas Dovydo mieste, o jo sūnus Achazas karaliavo jo vietoje.