Biblija (Šventasis Raštas)

1
Eikime, sugrįžkime pas Viešpatį: Jis mus sudraskė-Jis ir pagydys; Jis sumušė-Jis ir aptvarstys.
2
Jis atgaivins mus po dviejų dienų, trečią dieną pakels, kad gyventume Jo akivaizdoje.
3
Stenkimės pažinti Viešpatį. Kaip aušra Jis pasirodys ir ateis pas mus kaip lietus, kaip vėlyvas ir ankstyvas lietus į žemę.
4
„Ką darysiu tau, Efraimai? Ką darysiu tau, Judai? Jūsų gerumas kaip rytmečio migla, kaip rasa, kuri greitai išnyksta.
5
Aš tašiau juos per pranašus, žudžiau savo burnos žodžiais. Tavo teismai yra kaip nušvintanti šviesa.
6
Aš noriu gailestingumo, o ne aukos, ir Dievo pažinimo labiau, negu deginamųjų aukų.
7
Jie kaip žmonės sulaužė sandorą, buvo man neištikimi.
8
Gileadas yra piktadarių miestas, suteptas krauju.
9
Kaip tykojanti plėšikų gauja-tokie yra kunigai, kurie žudo einančius į Sichemą ir elgiasi bjauriai.
10
Izraelio namuose mačiau baisių dalykų: ten paleistuvauja Efraimas, susitepęs Izraelis.
11
Tau, Judai, taip pat paruošta pjūtis, kai parvesiu savo tautos ištremtuosius”.