Biblija (Šventasis Raštas)

1
Tada Jona iš žuvies pilvo meldėsi Viešpačiui, savo Dievui:
2
„Aš šaukiausi Viešpaties savo varguose, ir Jis išklausė mane. Kai iš mirusiųjų buveinės pilvo šaukiau, Tu išgirdai mano balsą.
3
Tu įmetei mane į gelmę, į jūrų širdį. Vandenys apsupo mane, visos Tavo bangos ir vilnys ritosi per mane.
4
Tada galvojau: ‘Esu atstumtas nuo Tavęs, nebepamatysiu Tavo šventyklos!’
5
Vandenys apsupo mane ir grėsė mano gyvybei, gelmės apgaubė mane, jūros žolės vyniojosi apie mano galvą.
6
Aš nugrimzdau į jūros gelmes, žemė uždarė mane savo skląsčiais. Bet Tu, Viešpatie, mano Dieve, išvedei mane gyvą iš gelmės.
7
Mano sielai alpstant, prisiminiau Viešpatį ir mano malda pasiekė Tave Tavo šventykloje.
8
Apgaulingų tuštybių garbintojai apleidžia savo Gailestingąjį.
9
Bet aš, garsiai dėkodamas, atnešiu Tau auką; ką pažadėjau-ištesėsiu. Išgelbėjimas ateina iš Viešpaties!”
10
Viešpats įsakė, ir žuvis išspjovė Joną ant kranto.