Biblija (Šventasis Raštas)

1
Išėjęs iš šventyklos, Jėzus ėjo tolyn. Priėjo Jo mokiniai, rodydami Jam šventyklos pastatus.
2
O Jis jiems tarė: „Ar matote visa tai? Iš tiesų sakau jums: čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta!”
3
Kai Jis sėdėjo Alyvų kalne, priėjo vieni mokiniai ir klausė: „Pasakyk mums, kada tai įvyks? Ir koks Tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas?”
4
Jėzus jiems atsakė: „Žiūrėkite, kad niekas jūsų nesuklaidintų.
5
Daug kas ateis mano vardu ir sakys: ‘Aš esu Kristus!’, ir daugelį suklaidins.
6
Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes visa tai turi įvykti. Bet tai dar ne galas.
7
Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Įvairiose vietose bus badmečių, marų ir žemės drebėjimų.
8
Tačiau visa tai-gimdymo skausmų pradžia.
9
Tada jus atiduos kankinti ir žudyti. Jūs būsite visų tautų nekenčiami dėl mano vardo.
10
Daugelis pasipiktins, vieni kitus išdavinės ir vieni kitų nekęs.
11
Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios.
12
Kadangi įsigalės neteisumas, daugelio meilė atšals.
13
Bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas.
14
Ir bus paskelbta ši karalystės Evangelija visame pasaulyje paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas”.
15
„Todėl, kai pamatysite per pranašą Danielių paskelbtą naikinimo bjaurastį, stovinčią šventoje vietoje (kas skaito, teišmano),
16
tada, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus,
17
kas ant stogo, tenelipa žemėn pasiimti ko nors iš savo namų,
18
o kas laukuose, tenegrįžta pasiimti apsiausto.
19
Vargas nėščioms ir žindančioms tomis dienomis!
20
Bet melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar per sabatą.
21
Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus.
22
Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų nė vienas kūnas. Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos.
23
Jei tada kas nors jums sakys: ‘Štai čia Kristus’, arba: ‘Jis tenai!’,-netikėkite,
24
nes atsiras netikrų kristų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, kad suklaidintų, jei įmanoma, net išrinktuosius.
25
Štai Aš jums iš anksto tai pasakiau!”
26
„Todėl, jeigu jums sakytų: ‘Štai Jis dykumoje!’, neikite, ‘Štai Jis kambariuose!’, netikėkite.
27
Kaip žaibas tvyksteli iš rytų ir nušvinta iki vakarų, toks bus ir Žmogaus Sūnaus atėjimas.
28
Kur tik bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai.
29
Tuoj pat po tų suspaudimo dienų saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris iš dangaus, ir dangaus jėgos bus sudrebintos.
30
Tada danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas, ir visos žemės giminės raudos ir pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį dangaus debesyse su galybe ir didžia šlove.
31
Jis pasiųs savo angelus su skardžiais trimitų garsais, ir jie surinks Jo išrinktuosius iš keturių žemės pusių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito.
32
Pasimokykite iš palyginimo su figmedžiu: kai jo šaka suminkštėja ir sprogsta lapai, jūs žinote, jog artėja vasara.
33
Taip pat, visa šita išvydę, žinokite, jog tai arti, prie durų.
34
Iš tiesų sakau jums: ši karta nepraeis, iki visa tai įvyks.
35
Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis.
36
Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nė dangaus angelai, o vien tik mano Tėvas”.
37
„Kaip buvo Nojaus dienomis, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus.
38
Kaip dienomis prieš tvaną žmonės valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė iki tos dienos, kurią Nojus įžengė į laivą,
39
nieko nenumanydami, kol užėjo tvanas ir visus nusinešė; taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus.
40
Tada du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas.
41
Dvi mals girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta.
42
Todėl budėkite, nes nežinote, kurią valandą ateis jūsų Viešpats.
43
Supraskite ir tai: jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus.
44
Todėl ir jūs būkite pasiruošę, nes Žmogaus Sūnus ateis tą valandą, kurią nemanote”.
45
„Kas yra tas ištikimas bei protingas tarnas, kurį šeimininkas paskyrė tarnauti savo šeimynai, kad ją maitintų deramu laiku?
46
Palaimintas tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras taip darantį.
47
Iš tiesų sakau jums: jį paskirs valdyti visų savo turtų.
48
Bet jei blogas tarnas tartų savo širdyje: ‘Mano šeimininkas neskuba grįžti’,
49
ir pradėtų mušti savo tarnybos draugus, valgyti ir gerti su girtuokliais,-
50
to tarno šeimininkas sugrįš tą dieną, kai jis nelaukia, ir tą valandą, kurią jis nemano.
51
Jis perkirs jį pusiau ir paskirs jam dalį su veidmainiais. Ten bus verksmas ir dantų griežimas”.