Biblija (Šventasis Raštas)

1
Kai Izraelis iš Egipto išėjo, Jokūbo namai pagonių tautą paliko,
2
Judas buvo Jo šventykla, Izraelis-Jo karalystė.
3
Pamatė jūra ir pabėgo, atgal pasitraukė Jordanas.
4
Kalnai šokinėjo kaip avys, kalvos-kaip ėriukai.
5
Kas gi tau, jūra, ko pabėgai? Kodėl pasitraukei, Jordane?
6
Kalnai, ko šokinėjate kaip avys, kalvos-kaip ėriukai?
7
Drebėk, žeme, Viešpaties akivaizdoje, Jokūbo Dievo akivaizdoje.
8
Jis pavertė uolą vandeniu, iš akmens šaltiniai ištryško!